TOIMIKUNNAT

 

Koe- ja koulutustoimikunta

 

Kokoontuu sähköpostitse aina tarvittaessa. Vastaa kaikista yhdistyksen kokeisiin ja koulutuksiin liittyvistä asioista hallituksen kokouksien ulkopuolella sekä huolehtii ja pitää kirjaa kouluttajaetujen käytöstä. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta on valtuutettu tekemään kokeisiin ja koulutuksiin liittyviä hankintoja (koulutusvälineitä, ulkopuolisia kouluttajia, tarjottavat, palkintoja yms.) ilman hallituksen lupaa korkeintaan summalla x, jonka hallitus päättää joka vuosi erikseen ennen vuosikokousta.

 

Tapahtumatoimikunta

 

Kokoontuu omassa Facebook-ryhmässä. Vastaa kaikista yhdistyksen muista tapahtumista hallituksen kokouksien ulkopuolella. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta on valtuutettu tekemään tapahtumiin liittyviä hankintoja (tarjottavat, kyltit, palkintoja yms.) ilman hallituksen lupaa korkeintaan summalla x, jonka hallitus päättää joka vuosi erikseen ennen vuosikokousta.

 

MH-toimikunta

 

Kokoontuu tarvittaessa ja vastaa kaikesta yhdistyksen MH-kuvaukseen ja luonnetestiin liittyvistä asioista hallituksen kokouksien ulkopuolella. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta on valtuutettu tekemään MH-kuvauksiin ja luonnetestiin liittyviä hankintoja (tarjottavat, kyltit, yms.) korkeintaan summalla x, jonka hallitus päättää joka vuosi erikseen ennen vuosikokousta.

 

Palkintotoimikunta

 

Kokoontuu vuosikokouksen alla päättämään kiertopalkintojen saajista, sekä muutoin tarvittaessa. Voi muuttaa yhdistyksen lahjoittamien kiertopalkintojen sääntöjä. Vastaa (kierto)palkintojen ja valiopokaalien hankkimisesta vuosikokouksessa edelleen luovutettavaksi. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta on valtuutettu tekemään palkintoihin liittyviä hankintoja korkeintaan summalla x, jonka hallitus päättää joka vuosi erikseen ennen vuosikokousta.

 

 

KOULUTUKSET

 

Yhdistyksen virallisten koulutusten on oltava yhdistyksen kotisivuilla vähintään viikkoa ennen koulutuksen alkua tai viimeistään kaksi päivää ennen ilmoittautumispäivää. Tämän vuoksi koulutuksista on ilmoitettava kotisivujen ylläpitäjälle vähintään kaksi viikkoa aikaisemmin ennen koulutuksen alkamista tai viimeistä ilmoittautumispäivää.


Yhdistys haluaa taata kaikille jäsenilleen tasavertaisen mahdollisuuden päästä osallistumaan koulutuksiin. Tämän vuoksi koulutuksiin, joihin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen, otetaan lmoittautumisia vastaan aikaisintaan kahden päivän kuluttua koulutuksen ilmoittamisesta kotisivuilla. Näin mahdollisimman moni ehtii huomata itseään kiinnostavan koulutuksen.

 

Suosittuihin koulutuksiin ei valita osallistujia ilmoittautumisjärjestyksen perusteella, vaan niihin on etuoikeus niillä, jotka eivät ole aiemmin kyseiseen koulutukseen osallistuneet tai eivät ole mahtuneet aiempiin koulutuksiin mukaan. Mikäli tulijoita/edellä kerrottuja etuoikeutettuja koulutukseen on huomattavasti enemmän kuin paikkoja, tulee paikat arpoa. Siten jokainen pääsee joskus osallistumaan eikä jää koulutuksien ulkopuolelle, vaikka ehtisi ilmoittautua vähän myöhemmin.

 

Pelkästään Facebook-ilmoittelu ei täytä yhdistyksen virallisten koulutusten ja yhteistreenien kriteeriä. Kaiken yhdistyksen virallisen toiminnan tulee löytyä yhdistyksen kotisivuilta em. aikaedellytyksin. Pelkästään Facebook-ilmoittelun kautta ilmoitetut koulutukset, yhteistreenit yms. ovat jäsenten keskinäistä ja epävirallista toimintaa, joka ei oikeuta mm. kilometrikorvauksiin.

Sovitut koulutuskerrat pidetään kelistä riippumatta ja kouluttajan ollessa estynyt, hän hankkii itselleen sijaisen kyseiselle koulutuskerralle. Poikkeuksen tekee, jos kaikki osallistujat yhteystietoineen ovat tiedossa ja heidät kaikki saadaan ajoissa tavoitettua ja kerrottua koulutuskerran siirtymisestä toiseen ajankohtaan.