JÄRVISEUDUN KENNELKERHON TOIMIKUNNAT 2023


PALKINTOTOIMIKUNTA:

 

Kokoontuu vuosikokouksen alla päättämään kiertopalkintojen saajista, sekä muutoin tarvittaessa. Voi muuttaa yhdistyksen lahjoittamien kiertopalkintojen sääntöjä. Vastaa (kierto)palkintojen ja valiopokaalien hankkimisesta vuosikokouksessa edelleen luovutettavaksi. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta voi tehdä palkintoihin liittyviä hankintoja muutoinkin hallituksen luvalla.

 
Helena Isoniemi, toimikunnan puheenjohtaja, harmakurre(at)gmail.com
Marko Ketoja
Anna-Maija Siponkoski

Hanna-Kaisa Takala

Veikko Hankkila

 

KOE- JA KOULUTUSTOIMIKUNTA+ TAPAHTUMATOIMIKUNTA

 

Kokoontuu sähköpostitse aina tarvittaessa. Vastaa kaikista yhdistyksen kokeisiin ja koulutuksiin liittyvistä asioista hallituksen kokouksien ulkopuolella sekä huolehtii ja pitää kirjaa kouluttajaetujen käytöstä. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta voi tehdä kokeisiin ja koulutuksiin liittyviä hankintoja (koulutusvälineitä, ulkopuolisia kouluttajia, tarjottavat, palkintoja yms.) muutoinkin hallituksen luvalla.


Marianne Rantala, toimikunnan puheenjohtaja, mariannerantala(at)outlook.com

Leila Lehtonen

Helena Isoniemi

Kaisa Karvonen

Katariina Podlineva

Suvi Rintarasula

Riitta Lipasti

Anu Puustinen

Roosa Utanen

Saila-Maria Saariaho


LUONNETOIMIKUNTA

 

Kokoontuu tarvittaessa ja vastaa kaikesta yhdistyksen MH-kuvaukseen ja luonnetestiin liittyvistä asioista hallituksen kokouksien ulkopuolella. Jäsenistön em. asioihin liittyvät yhteydenotot toimikunnan puheenjohtajaan, joka ottaa asian käsittelyyn toimikunnassa ja valmistelee mahdolliset esitykset hallitukselle. Kaikki hankinnat ensisijaisesti suunnitellaan ja budjetoidaan vuosikokousta ennen, mutta toimikunta voi tehdä MH-kuvauksiin ja luonnetestiin liittyviä hankintoja (tarjottavat, kyltit, yms.) muutoinkin hallituksen luvalla.


Niina Rintala, toimikunnan puheenjohtaja
Kaija Åby
Anna-Maija Siponkoski
Hanna-Kaisa Takala
Sanna Yli-Sissala

Roosa Utanen

Eeva-Maija Savola

 

 

 

LEHTITOIMIKUNTA

 

Kokoontuu omassa whatsapp-ryhmässä. 

 

Helena Isoniemi, toimikunnan puheenjohtaja, harmakurre@gmail.com

Ulla Palo-Kokko

Leila Lehtonen